Toimintavuoden suunnitelma

Otteita vuoden 2019 toimintasuunnitelmasta

Sulasolin Pohjois-Savon piirin tarkoituksena on toimia jäsentensä välisenä yhdyssiteenä, herättää kiinnostusta musiikkiin ja tukea musiikkitoiminnan alueellista kehitystä.

Piirin jäseniä ovat piirin alueella toimivat Sulasolin jäsenyhdistykset. Vuonna 2018 jäseninä olivat mieskuorot: Iisalmen Mieslaulajat, Kiurun Laulu, Kuopion Mieslaulajat, Mieskuoro Kuopio-Kvartetti ja Rautalammin Mieslaulajat; naiskuorot: Iisalmen Kalevalakuoro ja Kiuruveden Naislaulajat; sekakuorot: Vox Polaris ja Varkauden Laulu sekä Nuorisokuoro Allegro. Piirin kunniapuheenjohtaja on Timo Virintie ja kunniajäseniä ovat Jaakko Huttunen ja Leila Heikkonen.

Toiminta vuonna 2019

Piiri avustaa jäseniensä toimintaa ylläpitämällä piirin kotisivua pohjoissavonpiiri.sulasol.fi, ja piirin facebook sivua, joilla piiri ja sen jäsenet voivat kertoa toiminnastaan ja tllaisuuksistaan. Piirihallitus ja sen työvaliokunta välittävät jäsenille tietoa Sulasolin valtakunnallisesta toiminnasta ja raportoivat Sulasolille piirin alueellisesta toiminnasta Pohjois-Savossa.

Piirihallitus valitsee kuorojen Sulasolin lomakkeille laatimien toimintakertomusten perusteella kuoron, jolle myönnetään piirin kiertopalkinto Kajjaus ansiokkaasta toiminnasta. Arvioinnin tekee vuoden piirihallituksen työvaliokunta ja päätöksen piirihallitus, joka voi halutessaan pyytää lausuntoa piirin kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseniltä.

Piiri on yhdyssiteenä jäsenkuorojen järjestämien kuorokoulujen sekä yhteisten alueellisten koulutuspäivien toteuttamisessa. Lisäksi piiri järjestää ainakin yhden yhteisen kuorolaulun alueellisen koulutustilaisuuden vuonna 2019.

Kartoitetaan laulajien ja kuorojen halukkuutta kokoontua kesän aikana yhteiseen laulu- ja koulutustilaisuuteen.

Piirin hallitus ja musiikkivaliokunta jatkaa edelleen yhteistyötä orkestereiden kanssa tavoitteena yhteisen konsertin järjestäminen, jossa esitetään kuoromusiikkia. Tarvittaessa hankkeeseen haetaan apurahaa.