Toimintavuoden suunnitelma

SULASOLin Pohjois-Savon piiri ry

Piirin toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Sulasolin Pohjois-Savon piirin tarkoituksena on toimia jäsentensä välisenä yhdyssiteenä, herättää kiinnostusta musiikkiin ja tukea musiikkitoiminnan alueellista kehitystä.

Piirin jäseniä ovat piirin alueella toimivat Sulasolin jäsenyhdistykset. Vuonna 2020 jäseninä olivat mieskuorot: Iisalmen Mieslaulajat, Kiurun Laulu, Kuopion Mieslaulajat, Mieskuoro Kuopio-Kvartetti ja Rautalammin Mieslaulajat; naiskuorot: Iisalmen Kalevalakuoro ja Kiuruveden Naislaulajat; sekakuorot: Vox Polaris ja Varkauden Laulu sekä Nuorisokuoro Allegro. Piirin kunniapuheenjohtaja on Timo Virintie ja kunniajäseniä ovat Jaakko Huttunen ja Leila Heikkonen.

Toiminta vuonna 2021

Piiri avustaa jäseniensä toimintaa ylläpitämällä piirin kotisivua pohjoissavonpiiri.sulasol.fi, ja piirin facebook sivua, joilla piiri ja sen jäsenet voivat kertoa toiminnastaan ja tllaisuuksistaan. Piirihallitus ja sen työvaliokunta välittävät jäsenille tietoa Sulasolin valtakunnallisesta toiminnasta ja raportoivat Sulasolille piirin alueellisesta toiminnasta Pohjois-Savossa. Piiri on mukana Sulasolin alueellisten piirien yhteysverkostossa.

Koronaepidemian aikana piirikokoukset ja hallituksen kokoukset pidetään tarvittaessa etänä. Tavoitteena on järjestää kuorolaulun alueellinen koulutustilaisuus, mikäli terveystilanne piirin alueella on sellainen, että yhteisiä tilaisuuksia voidaan järjestää.

Suunnitellaan konserttia yhteistyössä orkestereiden kanssa, jos terveystilanne sen sallii.

Piirin säännöt on uudistettu vuoden 2020 aikana. Vuonna 2021 piiri noudattaa uusia sääntöjä siitä alkaen kun säännöt on hyväksytty patentti- ja rekisterihallituksessa. Sääntöehdotuksen mukaan piirinkokous pidettäisiin kerran vuodessa ja piirihallituksen koko olisi olennaisesti nykyistä pienempi.